Działka rolna a budowlana? Jakie różnice?

Chcąc zakupić własną działkę, należałoby w pierwszej kolejności zapoznać się z różnicą pomiędzy działką rolną a budowlaną. Planując budowę domu, trzeba rozróżniać te tereny, bowiem status prawny ziemi będzie miał ogromny wpływ na nasze możliwości. Czy da się budować na działce rolnej?

 

Kupić działkę budowlaną czy rolną?

Zakup nieruchomości w postaci ziemi dla wielu osób jest bardzo ważnym krokiem nie tylko inwestycyjnym, ale i szansą na stworzenie własnego miejsca na świecie. Sam zakup ziemi to jednak nie wszystko. Często wśród ofert dostępnych na serwisach ogłoszeniowych dotyczących sprzedaży gruntów i działek (np. sprzedajemy.pl/nieruchomosci/grunty-i-dzialki), można spotkać się z pojęciem działka budowlana oraz działka rolna. Rozróżnienia tych dwóch typów ziemi jest bardzo istotne, bowiem według prawa są to dwa odrębne byty przeznaczone na zupełnie inne cele. Czym się od siebie odróżniają? Co warto wiedzieć o działce budowlanej i rolnej?

 

Czym jest działka budowlana?

Jak sama nazwa wskazuje, działka budowlana jest terenem, na którym można coś wybudować. Przeznaczona jest na zabudowę różnego rodzaju, nie tylko domów czy osiedli mieszkaniowych, ale też obiektów handlowych oraz budynków użyteczności publicznej. Może ją zakupić zarówno osoba prywatna, jak i deweloper, w tym także firma prywatna, instytucja publiczna oraz sama gmina. Są to też tereny po wcześniejszej rozbiórce, na których odbywają się po prostu prace budowlane. Działki te znajdują się zarówno w miastach, jak i na wsi. Aby dany teren był uznany za działkę budowlaną, musi spełniać szczególne warunki określone ustawą o nieruchomościach.

 

Czym jest działka rolna?

W przypadku działek rolnych, sprawa jest bardziej skomplikowana. Według ustawy o nieruchomościach, działka rolna, zwana też nieruchomością rolną, to teren, który wykorzystywany jest pod prowadzenie działalności rolnej. Jej użytkowanie jest więc ograniczone właśnie do działalności związanej z uprawą. To gmina określa, co zalicza się do gruntów rolnych, a mogą to być sady, łąki, grunty orne, pastwiska czy stawy. Wybudowanie domu czy innego budynku nie jest więc na tych terenach możliwe, chyba że będzie się posiadało zezwolenie, albo przekształci się grunty rolne w działkę budowlaną.

 

Czy można przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Ponieważ obecnie uprawa roli coraz bardziej przestaje być opłacalna, wiele osób z tego rezygnuje i postanawia zamienić swoje grunty z rolnych na budowlane, tym samym zmieniając status tych ziem. Wiele osób także zastanawia się także czy dobrze byłoby kupić działkę rolną i przekształcić ją potem w budowlaną. Z punktu widzenia prawa, jest to jak najbardziej możliwe i nazywa się odrolnieniem gruntów.

Aby tego dokonać, trzeba przejść dwa etapy odrolnienia. Po pierwsze trzeba dokonać zmiany zagospodarowania przestrzennego gruntu lub uzyskać decyzję o szczególnych warunkach zabudowy. Drugi etap dotyczy wyłączenia gruntu z działalności rolnej. Co ważne, w działkę budowlaną można przekształcić grunty, które w ewidencji oznaczone są jako nieużytki lub jako ziemie o najniższej przydatności.

 

Dlaczego odrolnienie staje się takie popularne?

Przede wszystkim chodzi o koszty. Działki rolne, choć tanie nie są, nadal jednak kosztują mniej niż w przypadku działek budowlanych. Różnica ceny ziemi może być nawet kilkukrotna! Inna sprawa to podatki, które w przypadku działek rolnych są po prostu niższe. Brzmi więc bardzo korzystnie, jednak wcale tak łatwo nie ma. Jak zostało wspomniane, żeby móc budować się na działce rolnej, potrzebne jest na to przekształcenie gruntu, albo zdecydować się na zabudowę siedliskową, czyli na tym terenie gruntów rolnych, który umożliwia budowę domu (powinno być to w planie przestrzennym dostępnym w gminie).

Kategorie
Poradniki